Futsal pálya méretek

 

 

 

 

Futsal pálya méretek

Az oldalvonal hosszának nagyobbnak kell lennie a kapuvonal hosszánál.
Minden vonalnak 8 cm szélességűnek kell lennie.

Nem nemzetközi futsal mérkőzéseken a méretek a következők:

Hosszúság (oldalvonal): legalább 25 m, legfeljebb 42 m
Szélesség (kapuvonal): legalább 16 m, legfeljebb 25 m

Nemzetközi futsal mérkőzéseken a méretek a következők:

Hosszúság (oldalvonal): legalább 38 m, legfeljebb 42 m
Szélesség (kapuvonal): legalább 20 m, legfeljebb 25 m

 

Büntetőterület

Mindkét kapufa külső élétől egy-egy 6 m sugarú negyedkörívet kell húzni.
A negyedkörívek megjelölését a kapufák külső élétől mért, a kapuvonalra merőleges 6 m hosszú képzeletbeli egyenesek végpontjától kell megkezdeni a közelebbi oldalvonal irányába. A negyedkörívek felső pontjait egy 3,16 m hosszúságú, a kapuvonallal párhuzamos egyenes vonallal kell összekötni.
E vonalakkal és a kapuvonallal határolt területet büntetőterületnek nevezzük.
Mindkét büntetőterületen belül egy büntetőpontot kell megjelölni 6 m-re a kapuvonal középpontjától a kapufák között és azoktól egyenlő távolságra.

 

Második büntetőpont

Egy második büntetőpontot kell megjelölni 10 m-re a kapuvonal középpontjától a kapufák között és azoktól egyenlő távolságra.

 

Sarokív

Minden sarokpontból egy 25 cm sugarú negyedkörívet kell húzni a játéktéren belül.

 

Kapuk

Mindkét kapuvonal közepén egy-egy kaput kell elhelyezni.
A kapuk két függőleges kapufából állnak, amelyek a sarokpontoktól egyenlő távolságra vannak, és egy vízszintes keresztléccel vannak összekötve.
A kapufáknak és a keresztlécnek fából, fémből vagy más engedélyezett anyagból kell készülniük. A kapufáknak és a keresztlécnek négyzet, téglalap, kör vagy ellipszis alakúnak kell lenniük, és nem veszélyeztethetik a játékosokat.

A kapufák közötti távolság (a kapufák belső élétől mérve) 3 m. A keresztléc alsó éle 2 m-re van a talajtól.

Mindkét kapufa és a keresztléc szélessége és vastagsága egyformán 8 cm.

A kapufák és a keresztléc hátsó oldalaihoz kenderből, jutából, nejlonból vagy más engedélyezett anyagból készült hálót kell rögzíteni. A hálót megfelelően ki kell feszíteni, úgy hogy ne zavarja a kapust.

A kapufáknak és a keresztlécnek a játéktértől eltérő színűeknek kell lenniük.
A kapukat rögzíteni kell, megelőzve ezzel, hogy felboruljanak. Hordozható kapuk csak akkor használhatók, ha eleget tesznek ennek a követelménynek.

 

Cserezónák

A cserezónák az oldalvonalon, közvetlenül a kispadok előtt található területek, amelyek a 3. szabályban leírt célok betartására szolgálnak.

A cserezónák 5 m hosszúak és közvetlenül a technikai zóna előtt találhatók.

Mindkét oldalukat egy 8 cm szélességű és 80 cm hosszúságú vonallal kell megjelölni, amelyből 40 cm a játéktéren és 40 cm a játéktéren kívül van

Az időmérő asztal előtti területet a felezővonaltól mindkét irányban 5 m-re szabadon kell hagyni

A csapatok cserezónája azon a térfélen van, amelyen védekeznek. A második félidőben és a hosszabbítás félidejében cserélnek