Floorball pályaméretek

 

 

 

 

A Floorball pálya méretei

A pályának a Nemzetközi Floorball Szövetség által jóváhagyottnak és hitelesítettnek kell lennie és legyen minimum 20×12 méteres, maximum 24×14 méteres nagyságú, a sarkain kerekített palánkkal körülhatárolva.

A pálya téglalap alakú, a területe hosszúság x szélesség arányban kerül meghatározásra.

 

Jelzések a pályán

Minden jelzést 4-5 cm szélességű, jól látható vonallal kell jelölni.

Jelölni kell a középvonalat és a középpontot. A középvonal legyen párhuzamos a pálya két rövidebb oldalával és ossza két egyenlő méretű térfélre a pályát.

 

A kapusterület

A kapusterületek téglalap alakúak, a méretszámok a hosszúságot és a szélességet jelzik, a vonalakat is beleértve. A kapusterületeket a játéktér hosszú oldalaihoz képest középen kell elhelyezni.
Floorball versenyszabályzat

A kapusterület hátsó vonala egyszersmind gólvonalként is funkcionál. A kapufa jelét a kapusterület hátsó vonalára kell helyezni úgy, hogy a távolság 1,6 méter legyen a jelek között.

A gólvonalakat a játéktér hosszú oldalai között középre kell helyezni. A kapufa jelzéseit vagy a kapusterület hátsó vonalának megszakításával vagy arra merőleges rövid vonalakkal kell feltüntetni.

A húzáspontokat jelölni kell a középvonalon és a gólvonal képzeletbeli meghosszabbításán 1 méterre a játéktér hosszú oldalától. A húzáspontokat kereszttel kell jelölni. A pontok a középvonalon lehetnek képzeletbeliek.

 

A kapu

A kapukat, amelyek az Nemzetközi Floorball Szövetség által hitelesítettek és a megfelelő jelzéssel ellátottak, az előírt jelzésre kell helyezni.

A kapu mérete 160x115x60 cm.

A kapu nyitott oldala a középpont felé nézzen.

 

A csereterület

A csereterületeket a palánk mindkét oldalán meg kell jelölni. A területek szélessége nem haladhatja meg a palánktól számított 3m-t.

A cserepadok a palánktól megfelelő távolságra legyenek, és azokon legyen elég hely minden olyan csapattagnak, aki nincs a pályán, valamint az edzőknek.

 

A versenyiroda és a büntető terület

A versenyirodát és a büntetőpadokat a csereterületekkel szemközti oldalon kell elhelyezni a középvonal mellett, vagy, a biztonságot figyelembe véve, a helyszín arra legalkalmasabb helyén.

A versenyirodát és a büntető padot megfelelő távolságra kell elhelyezni a palánktól. Mindkét csapat részére külön büntető padot kell elhelyezni egymástól elkülönítve a versenyiroda két oldalán.

Mindegyik büntető pad olyan méretű legyen, hogy legalább 2 fő elférjen.

A versenyiroda és a büntető padok elhelyezésével kapcsolatban kivételt a versenyigazgatóság tehet.