Amerikai Futball méretek

 

 

 

A játék ( Amerikai Futball ) egy 120 yard (110 méter) hosszú és 53 1/3 yard (49 méter) széles, téglalap alakú pályán zajlik. A hosszanti szélen lévő vonalak az oldalvonalak, a rövid szélen lévők az end line-ok. A pálya két végén vannak a goal line-ok, amelyek egy 100 yard hosszú pályarészt fognak közre. Pontot szerezni az endzone-nak nevezett, 10 yard széles területen lehet, amely a gólvonaltól (goal line) az alapvonalig (end line) tart.

A pályát 5 yardonként az úgynevezett yard line-ok keresztezik.

Az oldalvonalakkal párhuzamosan található két vonalsor neve hash mark. A labda minden játékkezdéskor a hash markok között van.

 

Az endzone mögött található a 18,5 láb (5,64 méter) széles kapu (goal post vagy upright), amelynek alsó része 10 láb (3,05 m) magasan kezdődik. A sikeres rúgás feltétele az, hogy a labda e keresztrúd fölé és a kapufák közé kerüljön. Biztonsági okokból a kaput tartó pózna szivacsos anyaggal van borítva, elkerülendő az ütközésből eredő sérüléseket.

 

 

Minimális követelmények a MAFSZ égisze alá tartozó Amerikai Futball mérkőzéseken:

1., Az ábrák a hivatalos pályarajzot, kapukat és pályaelemeket jelölik. (1 yard = 91,44 centiméter, 1 foot=30,48 centiméter, 1 inch= 2,54 centiméter.) Ettől eltérni csak az alábbiakban foglaltak szerint lehetséges:

A pálya teljes hossza minimum 100 yard, maximum 120 yard lehet.
MEGJEGYZÉS: Azokban a stadionokban, ahol a körülmények nem teszik lehetővé egy teljes méretű pálya felfestését, ott a mérkőzés rendezőinek az úgynevezett IFAF-yard felosztást kell használnia, mint a mérés alapegysége. (Szabály 1.2.1 pontja alapján)

Minimálisan felfestendők vonalak/jelzések: az oldalvonalak, a célterületet jelölő vonalak (gólvonalak), az alapvonalak, 10 yardonként (illetve 35 és 45 yardnál) a pálya teljes szélességében a vonalazás, a hash mark-ok, valamint az edzői- és játékos-területet határoló vonalak. Az oldalvonal és az edzői területet határoló vonal minimális távolsága 2 yard (minimum 1,8 méter)!

A kapufák távolsága minimum 5,63 méter, maximum 7,32 méter lehet, magasságuk a földtől mérve minimum 5 méter kell legyen. (Igazodva a labdarúgó kapuk méretéhez)

A kapu keresztléce minimum 2,44 méter, maximum 3,05 méter magasan lehet. (Igazodva a labdarúgó kapuk méretéhez)

 

Amennyiben a pálya talajára a 10 yardokat jelző számok felfestése nem lehetséges, úgy ezeket a jelzéseket legalább a pálya egyik oldalához közel, feltűnő színű, jól látható yard-jelző bójákkal kell pótolni.

2., Minden csapatnak törekednie kell arra, hogy a pálya lehetőségeihez képest a legjobban megközelítse a hivatalos pályaméretet, valamint pályarajzot.

3., Amennyiben a pálya mérete eltér a hivatalostól, az alábbiak szerint köteles eljárni:

a: A célterület mérete kötelezően 10 yard kell legyen.

b: Amennyiben a pálya hossza eltér a hivatalos mérettől, a hosszbeli eltérést a két 40 yardot jelző vonal között kell arányosan felosztani.

 

 

Amerikai Futball pálya – Méretek

Az Amerikai Futball pálya téglalap alakú, meghatározott méretekkel, vonalakkal, területekkel, kapuval és bójákkal, ahogy az jelölve és elnevezve van a „D” Függelékben.
Azokban a stadionokban, ahol a körülmények nem teszik lehetővé egy teljes méretű pálya felfestését, ott a mérkőzés rendezőinek az úgynevezett IFAF-yard felosztást kell használnia, mint a mérés alapegysége.

Egy IFAF-yard az adott játékterület hosszának 120 egyenlő egységre történő felosztása, a célterületet is beleértve. (Kivétel: a „hash mark”-ok méretét és a vonalak szélességét nem kell módosítani)

Ha a pálya méretét módosították az IFAF–yardonak megfelelően, akkor a Line-to-gain indicator („nyalókák”) és a kísérlet-jelző lánc (Szabály 1-2-7) hosszát szintén módosítani kell a pálya méreteihez illeszkedő módon.

Minden határvonalnak fehérnek és 10 centiméter szélesnek kell lennie. (Kivétel: Az oldalvonalak és az alapvonalak lehetnek 10 centiméternél szélesebbek; a gólvonalak pedig lehetnek 10 vagy 20 centiméter szélességűek; lásd a Szabály 1- 2-1-h pontját).

60 centiméter hosszú yard-jelző vonalak 10 centiméternyire az oldalvonalaktól és a belső vonalaknál (“hash mark”) kötelezőek; minden yard-vonalnak 10 centiméterre kell lennie az oldalvonalaktól. (Szabály 2-12-6)

Összefüggő fehér terület kötelező az oldalvonal és az edzői terület között.

Fehér pályajelölések vagy elütő színű díszítések (pl. csapatnevek) használhatók a célterületen, de minimum 120 centiméternyire kell lenniük bármely vonaltól.

Eltérő színű vonalakkal ki lehet emelni a célterület vonalait.

Csak a következő, elütő színű díszítő elemek engedélyezettek: a szövetség/versenysorozat logója, vagy a csapat neve és logója. Ezek az elemek az oldalvonalakon belül a gólvonalak között engedélyezettek, amennyiben megfelelnek az alábbi előírásoknak (Lásd: „D” Függelék):

1. A yard-vonalaknak, gólvonalaknak és az oldalvonalaknak teljes egészében láthatónak kell lenniük. Ezen vonalakat nem érintheti, nem takarhatja el egyetlen ilyen díszítés sem.
2. Egyetlen díszítés sem érintheti, vagy takarhatja el a „hash mark”-okat.
A gólvonalat ki lehet emelni egy fehértől elütő színnel is.
Reklám engedélyezett a pálya területén, ha az a Szabály 1-2-1-e, Szabály 1-2-1-f és Szabály 1-2-1-g pontjainak megfelel.
Fehér yard-jelző számok felfestése javasolt, mely számok maximum 180 centiméter magasak, 120 centiméter szélesek és a felső széleik 9 yardra vannak az oldalvonalaktól.
Fehér „irányjelző” nyíl felfestése javasolt a yard-jelző számok mellett (kivéve az 50-es), a közelebb eső célterület felé mutatva. A nyíl egy háromszög legyen, 46 cm alappal és a két szára 91 cm.
Két belső vonal („Hash mark”) az oldalvonalaktól 20 yardnyira található. A „hash mark”-ok és a rövid yard-vonalak 60 centiméter hosszúak lehetnek.
A „9 yard-jelző vonalakat” kötelező felfesteni minden Tízes-yardvonalra, 9 yardnyira az oldalvonalaktól 30 cm hosszan. Nem kötelezőek, ha a pálya számozva van a Szabály 1-2-1-j pontja szerint.

 

Határterületek jelzése

A Amerikai Futball -ban a mérés mindig a határoló jelzések (vonalak) belső oldaláról történik. Mindkét gólvonal teljes egészében a célterülethez tartozik.Játékteret határoló vonalak („Limit lines”)

A játékteret határoló vonalak („Limit lines”) 30 centiméteres (szaggatott) vonalak 60 centiméteres közökkel, az oldalvonalaktól és az alapvonalaktól 5,5 méternyire, kivéve az olyan stadionokban, ahol a terület nem engedi ezt a távolságot.
Ezekben a stadionokban is minimum 2 méternyi helynek kell lennie az oldalvonalaktól és az alapvonalaktól. A játékteret határoló vonal 10 centiméter széles és lehet sárga színű is. A csapatterületeket jelölő vonalaknak folyamatos vonalaknak kell lenniük.

A csapatterületeken kívül tartózkodó egyetlen személy sem tartózkodhat a játékteret határoló vonalakon belül. Mérkőzés rendezőinek és a biztonsági szolgálat tagjainak a feladata és felelőssége ezen korlátozások érvényesítése. (Kivétel: Televíziós társaságok kézi kamerájával rövid időre be lehet lépni a játékteret határoló vonalak és az oldalvonalak közötti területre miután a labda halottá vált és az óra megállt. Ez a kivétel sem engedi meg kamerások belépését a játéktérre vagy a célterületre.

MEGJEGYZÉS: A magyarországi mérkőzéseken engedélyezett az operatőr és a technikus pályára lépése KIZÁRÓLAG az időkérések ideje alatt, a referee-vel történt előzetes egyeztetés alapján.)

A játékteret határoló vonalnak kell lennie a csapat-terület mögött és mellett 2 méternyire, ha a stadion méretei azt megengedik.

 

Csapatterület és edzői terület

Az Amerikai Futball pálya mindkét oldalán, a határvonalakon kívül a 25-yardos vonalak között ki kell jelölni egy területet kizárólag a cserék, edzők és más csapathoz tartozó személyek számára. Az edzői terület elejének jelzésére egy folytonos vonalat kell húzni 2 yardra az oldalvonaltól a 25-yardos vonalak között. Az edzői területet jelző vonal és a határvonal, valamint a 25-yardos vonalak közötti területet átlós vonalakkal, vagy más elütő jelzéssel kell megjelölni (Szabály 9-2-5).

A gólvonalakig 10×10 cm-es jelölések szükségesek minden 5 yardos vonalnál 2 yardra az oldalvonaltól az edzői vonal meghosszabbításában, amely a down jelző és a lánc helyzetének meghatározását segíti elő.

A csapatterület a teljes felszerelést viselő (beöltözött) csapattagok számára van fenntartva és maximum 25 egyéb személy tartózkodhat ott, aki közvetlenül érintett a mérkőzés kapcsán. A csapatterületen tartózkodó minden személy az érintett személyek köréhez tartozik és a játékvezetők által hozott döntések vonatkoznak rájuk. (Szabály 1-1-6) Az a 25 személy, aki nincs beöltözve, köteles
speciális akkreditációt viselni. Más akkreditáció nem érvényes a csapatterületre.

MEGJEGYZÉS: A magyarországi mérkőzéseken ezekről a kérdésekről a Mérkőzések általános rendezési feltételei című szabályzat rendelkezik.

Edzők az edzői területen tartózkodhatnak, amely játékteret határoló vonalak („Limit lines”), az edzői vonal és a 25-yardos vonalak között található. (Lásd: „D” Függelék)

Nem lehet a csapatterületen vagy az edzői területen semmilyen média-személy, beleértve az újságírót, rádiós és TV-s személyt, valamint azok felszerelése sem; és semmilyen média-személy nem kommunikálhat a csapatterületen vagy az edzői területen tartózkodókkal. Az olyan stadionokban, ahol a csapatterület egészen a nézőtérig tart, ott ki kell jelölni egy átjárási lehetőséget a médiaszemélyek számára a pálya mindkét oldalán, hogy meg tudják közelíteni a pálya mindkét végét.

A szervezőknek el kell távolítaniuk minden illetéktelen személyt.

A gyakorló rúgó-háló használata nem megengedett a csapatterületen kívül. (Kivétel: azokban a stadionokban, ahol a helyhiány miatt nem fér el a rúgó-háló, ott annak használata megengedett a csapatterületen kívül is.) (Szabály 9-2-1-b-1)

 

Amerikai Futball Kapuk

Minden kapunak két fehér vagy sárga színű, a talajtól számított 9 méter magas kapufából kell állnia, melyeket egy vízszintes keresztléc köt össze a talajtól 3 méter magasságban. A kapufák és a keresztléc belső oldalának ugyanabban a függőleges síkban kell elhelyezkedniük, mint az alapvonal belső oldalának síkja.
Mindkét kapu a pályán kívüli terület része. (Lásd: „D” Függelék)

A keresztléc fölött a kapufák fehér, vagy sárga színűek lehetnek, melyek belső oldalai 5,5 méter távolságra helyezkednek el egymástól.

MEGJEGYZÉS: A magyarországi mérkőzéseken – igazodva az európai lehetőségekhez – ez a távolság 5,63 méter és 7,32 méter között lehet, a normál focikapu méretéhez igazodva.

A kapufákon és a keresztlécen nem lehet semmilyen díszítő anyag. (Kivétel: 10×110 cm hosszúságú narancs vagy piros színű szélirányjelző anyagok használata engedélyezett a függőleges kapufák tetején.)
d: A keresztléc magasságát a két végén kell mérni a keresztléc felső oldalától közvetlenül a talajig.

A kapufákat ki kell párnázni puha anyaggal a talajtól mérten minimum 1,8 méter magasságig. A kapukon hirdetmény, reklám feltüntetése tilos. A kapufákat takaró védőpárnákon csak a gyártó logójának elhelyezése engedélyezett. Csapat, nemzet vagy a versenysorozat logója megengedett. A kapukon lévő minden védőfelszerelés a pályán kívüli terület része.

A következő eljárást kell alkalmazni abban az esetben, ha egy vagy mindkét kapu hiányzik, vagy ha az eredeti kapu nem áll rendelkezésre egy „field goal” vagy trykísérlet végrehajtásához:
1. Ha cserélhető tartalék kapu rendelkezésre áll, akkor azt fel kell állítani vagy meg kell tartani az A-csapat kérése alapján.
2. Ha cserélhető tartalék kapu nem áll rendelkezésre, de az egyik kapu a helyén van:

Minden scrimmage-játék során a B-csapat azt a térfelet fogja védeni,amelyik végén a kapu található.
Minden szabadrúgás során az A-csapat azt a térfelet fogja védeni, amelyik végén a kapu található.
Labdabirtoklás cseréje után a csapatok térfelet cserélnek szükség szerint, hogy a B-csapat azt a térfelet tudja védeni, amelyik végén a kapu található.

Nem lesz térfélcsere az első és a harmadik negyed után (csak az egy perces időkérés). A félidők kezdetén a csapatkapitányok nem választhatják, hogy melyik gólvonalat szeretnék védeni.

Alternatív megoldásként, ha az egyik kapu hiányzik, vagy a mérkőzés közben használhatatlanná válik, akkor a mérkőzést lehet folytatni a másik kapu használata nélkül, ha ebben mindkét vezetőedző egyetért. Ebben az esetben több „field goal”-t nem lehet elérni. Miután a vezetőedzők erre vonatkozó döntését bejelentették, azt visszavonni már nem lehetséges.

Ha mindkét kapu hiányzik, akkor a mérkőzést le lehet játszani, amennyiben ebbe mindkét vezetőedző beleegyezik. Ebben az esetben „field goal”-t nem lehet elérni. Ha a vezetőedzők bármelyike vagy egyike sem egyezik bele a játékba ezekkel a feltételekkel, akkor a mérkőzést el kell halasztani. Miután a vezetőedzők erre vonatkozó döntését bejelentették, azt visszavonni már nem lehetséges. Jóváhagyott döntés 1-2-5

A pálya ellenőrzése során feljegyezték, hogy nem egy síkban elhelyezkedő kapufákat fognak használni. A kapu síkja a célterület felett lesz 1 yardon belül, míg a kapufa a célterületen kívül lesz 1 yardnyira. DÖNTÉS: Szabályos. A kapufa nincs a pályán belül.

 

Bóják

Puha, hajlékony, hasáb alakú, 10×10 centiméter alapú és 45 centiméter magas bóják szükségesek, amelyeknek lehet egy maximum 5 cm-es alátétük. Ezek lehetnek vörös vagy narancs színűek. A bójákon a gyártó cég logója engedélyezett. A csapat, a liga, vagy a rájátszási mérkőzések névadó szponzorának logója szintén engedélyezett. Az összes ilyen logó/reklám mérete maximum 8 centiméter lehet bármelyik oldalon.

Ezeket a bójákat a célterület belső sarkain kell elhelyezni az oldalvonalak és az alapvonalak vagy a gólvonalak metszéspontjában. A „hash mark” meghosszabbításának és az alapvonalnak a metszéspontját jelölő bójákat az alapvonaltól 1 yardnyira kell elhelyezni az alapvonalon kívül.

 

Line-to-gain jelző („nyalókák”) és a kísérlet-jelzőtábla

A hivatalos „nyalókát” és a kísérlet-jelzőtáblát körülbelül 2 yardnyira az oldalvonalon kívül kell használni, a tudósító állásokkal szemközti oldalon, kivéve azokban a stadionokban, ahol a stadion mérete ezt a távolságot nem engedi meg.

A yardmérő láncnak két darab, minimum 1,5 méter magas rúdból kell állnia. A rudak belső széleinek pontosan 10 yard távolságra kell lenniük egymástól, amikor a láncot teljesen kifeszítik.

A kísérlet-jelzőtáblát egy minimum 1,5 méter magas rúdon használják az oldalvonaltól 2 yardnyira, szemben a tudósítóállásokkal.

Egy nem-hivatalos (másodlagos) „nyalóka” és kísérlet-jelzőtábla használata ajánlatos a szemközti oldalvonalon kívül körülbelül 2 yardnyira.

Nem-hivatalos vörös, vagy narancs színű, csúszásmentes yard-jelzők használata ajánlatos a talajon, mindkét oldalvonalon kívül. Ezek 25 x 80 centiméteres jelzők, az oldalvonalhoz közelebb eső végükön egy 12,5 centiméteres magasságú háromszöggel, mely az oldalvonal felé mutat.

Minden „nyalókának” és kísérlet- jelzőtáblának lapos végűnek kell lennie.

A reklám engedélyezett a „nyalókán” és a kísérlet-jelzőtáblán. A jelzők gyártójának a logója engedélyezett mindegyik „nyalókán” és a kísérlet jelzőtáblán. A csapat / nemzet és a versenysorozat logója is engedélyezett.

 

Jelzőtáblák és akadályok

Minden jelzőtáblát és egyéb akadályt a pálya határvonalain belül úgy kell elhelyezni vagy megépíteni, hogy elkerülhető legyen a játékosok sérülésének kockázata. Ebbe beletartozik minden, ami balesetveszélyes lehet bárkire, aki a határvonalakon belül tartózkodik.

Az Amerikai Futball mérkőzés előtti pályaátvétel során a “referee” eltávolíttathat minden veszélyes tárgyat a határvonalakon belülről.

A „referee”-nek jeleznie kell a rendezőség felé minden olyan jelzőtáblát és egyéb tárgyat, amelyek veszélyesek lehetnek a stadion területén, de a határvonalakon kívül helyezkednek el. A hibák kijavítása a rendezőség feladata.

Az Amerikai Futball mérkőzés előtti pályaátvétel után a rendezőség feladata, hogy a mérkőzés során biztosítsa a biztonságos körülmények fenntartását.

A yardjelző számokat legalább 3,5 méternyire kell elhelyezni az oldalvonalakon kívül és olyan anyagból kell elkészíteni, ami nem jelent veszélyt a játékosok számára. El kell távolítani azokat a jelzőket, amik nem felelnek meg ennek a kitételnek. A yardjelző számokon a hirdetések feltüntetése megengedett.