Teke pálya méretek

 

 

 

A további – tekecsarnokokra vonatkozó – rendelkezések érvényesek, kötelezők, az FIQ/WNBA minden Szekciójához tartozó – Bohle, Classic és Scheere ágazat – FIQ-tag Nemzeti Tagszövetségeire.
Nemzetközi versenyeket alapvetően csak ezen előírásoknak megfelelő tekepályákra lehet kiírni.

 

Szükséges helyiségek és terek

A teke csarnokoknak rendelkezniük kell:
• A pályasávok és a nézők elhelyezésére szolgáló területtel;
• Öltöző helyiségekkel;
• Mosdó és zuhanyozó helyiségekkel;
• Egészségügyi létesítményekkel;
• Első-segély hellyel, vagy helyiséggel;
• Egy íróasztallal;
• Személyzeti szobával (pálya felügyelet);
• Nagyobb tekecsarnokokban szükséges még:
• Eszköz-szertár; Fitnesz-szoba; Szauna helyiség, pihenővel és masszázs-hellyel;
• Klubszoba, tárgyalásokra és az adminisztratív munkák elvégzésére.

 

Teke pályasávok és a nézőtér helyiségei
A tekecsarnoknak legalább 2 (Kettő) sávosnak kell lenni, ezek a sávok egyformák legyenek.
A csarnokon belül azonos típusú állító-berendezést kell alkalmazni.
A pályasávokat egymás mellett, azonos szinten kell megépíteni. Ezeket nem lehet egymástól fallal elválasztani.
A pályasávokat balról jobbra kell számozni.

A pályasávok szükséges minimális hossza, klasszikus pályákon, állító-berendezéssel:
30 méter (6,50 + 19,50 + 1,00 + 0,25 + 0,60 + kiszolgáló pult kb. 2,00 méter.)
A megadott hossz-méretek tartalmazzák a pályasávok hosszát és a kiszolgálópult, sportfunkcionáriusok helyigényét.

Ezen terület szükséges szélessége:
• 2 (Kettő) sávos pálya esetén: 5,00 m 4,00 m
• 4 (Négy) sávos pálya esetén: 9,00 m 8,00 m
• 6 (Hat) sávos pálya esetén: 13,50 m 12,00 m
• 8 (Nyolc sávos pálya esetén: 18,00 m 16,00 m

Ha a szélesség nagyobb a megadottaknál, akkor marad hely egy, a bábú-álláshoz vezető közlekedő folyosóra.
A nézőtér belmagassága feleljen meg a hatósági előírásoknak, de legalább 2,80 m legyen.
Ezen a területen hatásos zajvédő elemeket kell beépíteni. A pályasávok előtt nézőteret (tartózkodó teret) kell létesíteni.

 

A nézőterekre az alábbi követelmények érvényesek:
A nézőtér minden pontjáról jól láthatók legyenek a pályasávok. A nézőtér alapterülete igazodik a pályasávok számához, pályasávonként legalább 15 m2 legyen. A Világbajnokságok tekecsarnokainak nézőterét legalább 1000 fő, az Ifjúsági Világbajnokságok tekecsarnokainak nézőterét legalább 400 fő befogadására kell méretezni. Nagyobb tekecsarnokoknál a belmagasságnak olyannak kell lenni, hogy szükség esetén tribünöket lehessen felállítani.
Valamennyi nézőtéri helyről biztosítani kell a pályasávok áttekinthetőségét; Nagyobb tekecsarnokoknál előnyös, ha a nézőtér szintje hátrafelé fokozatmentesen emelkedik, vagy valamivel magasabb, mint a pályasávok szintje; Ilyen kivitelezésnél a lépcsőket megfelelően biztosítani kell. A nézőteret nem szabad a pályasávoktól fallal elválasztani.

Öltözők, mosdók és zuhanyozók
Minden tekecsarnokban legalább két öltözőnek kell lenni. Ezek nagysága a pályasávok számához igazodik, de legkevesebb 10 főre kell méretezni. A mosdóknak és zuhanyozóknak az öltözők területén kell lenni, pályasávonként egy meleg-hidegvizes mosdó, két pályasávonként pedig egy zuhanyozónak. Sportkombinát esetén a vendégcsapat részére, a verseny idejére külön öltözőt kell biztosítani.

Egészségügyi berendezések (WC)
Az egészségügyi berendezéseket a rendezvényeken lehetséges résztvevők (Sportolók és nézők) maximális számára kell méretezni.
Ha lehetséges, a sportolók és nézők számára különválasztott egészségügyi- helyiségeket kell létesíteni. Az öltöző helyiségek WC-jénél lehetővé tenni a hozzáférést, a mosdók és zuhanyozók megkerülése nélkül.

Első segélyhely és mentőszoba
Minden tekecsarnokban – sérülés esetére – első segélyre alkalmas helyet és mentőszekrényt kell biztosítani. Nagyobb tekecsarnokokban erre mentőszobát, a szükséges felszerelésekkel, kell biztosítani.

Íróasztal
Minden tekecsarnokban – az írásbeli és ellenőri tevékenység végzésére – külön helyet kell biztosítani. Ezen helynek a pályasávok beláthatóságán belül kell lenni.

Egyéb helyiségek
Nagyobb tekecsarnokokban még az alábbi szobákat kell létesíteni:
• Helyiséget a takarító és tisztítószerek, bábuk és golyók, gép-alkatrészek őrzésére;
Fitnesz-szobát, megfelelő berendezéssel;
• Szauna-berendezést, megfelelő pihenő és masszázs-hellyel; Nappali szobát;
• Büfét, vagy kantint; Ezt úgy kell elrendezni, hogy mind a sportolók, hozzáférjenek, de
ne zavarja a sportrendezvényt.

A vendéglátó üzem
A vendéglátó üzemnél biztosítani kell a tekecsarnok és a vendéglő elválasztását

Világítás
A tekecsarnok minden részét kielégítően kell megvilágítani. El kell kerülni, hogy a napfény közvetlenül zavarja a láthatóságot a pályasávokon, illetve a nézőtéren. A világítás elosztása a lehető legegyenletesebb legyen, el kell kerülni a sötét zónákat. A pályasávokat oly módon kell megvilágítani, hogy a játéktér-felületen a megvilágítás erőssége legalább 100 Lux-ot érjen el és ez a bábuállásig vagy állandó maradjon, vagy a bábuállásig folyamatosan 60 Lux-ra csökkenjen.

A bábuállást úgy kell megvilágítani, hogy a bábukat mindenki – sportolók, funkcionáriusok, nézők – jól láthassák. Valamennyi világítótest káprázatmentes szerelésű legyen. A nézőtéren a világítás elegendő legyen íráshoz és olvasáshoz. A tekecsarnok minden más helyét a célnak megfelelően kell megvilágítani. Nagyobb tekecsarnokokban lehetővé kell tenni kiegészítő világítás lehetőségét, videózás, filmezés és televízió – felvételek céljára.

 

A pályatestek
A pályatesteknek a következő tulajdonságokkal kell rendelkezni:
• A pályatesteknek, vízszintesnek, egy síkúnak és simának kell leni;
• Olyan stabil legyen, hogy sem belépésnél, sem golyó-letételnél ne következzék be a felület után-engedése, vagy lengése;
• Színe nincs szabályozva, de kerülni kell a rikító színeket, figyelni kell valamennyi színkialakításra. Egy csarnokon belül csak egyszínű pályatestek lehetnek;
• A felület káprázatmentes legyen

 

A teke versenypálya méretei

A pálya teljes hossza:
• Automatánál 27,85 méter A játéktér hossza (az 50 mm széles határoló vonalakkal együtt) 6,50 méter
A szabad terület hossza (a nekifutó vonaltól a gurítódeszka hátsó széléig) 1,00 méter
A gurítódeszka hossza 5,50 méter
A pályatest hossza (a gurítódeszka elejétől az első csúcsbábu közepéig) 19,50 méter
Az alapnégyszög (bábukeret hossza az első (1-es) és a hátsó (9-es) csúcsbábu középpontja között 1,00 méter
A lezárás hossza (a hátsó csúcsbábu közepétől a golyófogó veremig) 0,25 méter

 

A golyófogó verem hossza:
• Automataállító berendezés (zsinóros automata) kb. 0,60 méter

Szélességi méretek
Oldalsó határoló szegélyes pályánál:
• A pályatest szélessége a gurítódeszka elejétől 18,30 m hosszban 1,50 méter
• A pályatest szélessége az 1-es csúcsbábutól a golyófogó veremig (18,30 m-től az 1-es csúcsbábuig egyenes vonalon fokozatosan kiszélesedve) 1,70 méter

Oldalsó golyóelvezető csatornás teke pályánál:
• Pályatest szélessége a gurítódeszka elejétől a golyófogó veremig (a golyóelvezető csatornákkal együtt) 1,70 méter
• Pályatest szélessége 1,34 méter
• A golyóelvezető csatornák szélessége 0,18 méter

Mindkét pályatípusra érvényes adatok
• A játéktér szélessége (az 5 cm széles határvonalakkal együtt) 1,70 méter
• A gurítódeszka szélessége 0,35 méter
• Az alapnégyszög (bábukereszt) szélessége a bal szélső (4-es) és a jobb szélső (6-os) bábuk középpontja között 1,00 méter
A pálya középvonala: a gurítódeszka hátsó keskeny oldalának felezőpontját és a 9-es bábucsésze középpontját is összekötő egyenes.

Lejtések és egyenetlenségek a teke pályafelületen:
Megengedhető legnagyobb lejtések:
A játéktéren: minden irányban vízszintes.

A gurítódeszkán:
• Keresztirányban: 0,3% (3 mm 1 m hosszban)
• Hosszirányban: 0,1% (1 mm 1 m hosszban)

A pályatesten
• Keresztirányban: 0,2% (2 mm 1 m hosszban)
• Hosszirányban: 0,1% (l mm 1 m hosszban)

A bábuállásban: minden irányban vízszintes.

Megengedhető legnagyobb felületi egyenetlenségek:
• A játéktéren: a talajborítás felületi minőségéből adódóan max.: 1,5 mm
• A gurítódeszkán: 1,0 mm (3 mm)
• A pályatesten: 1,0 mm (3 mm)

A zárójelbe tett értékek kopott burkolatra vonatkoznak, amelyeknek túllépése esetén a teke pálya sportszerű versenyzésre alkalmatlan.
A felületi egyenetlenség csak enyhe hullámosságból adódhat. A felület egyáltalán nem lehet bordás.