Krikett pálya adatai

 

 

 

A krikett dobósáv területe

A dobósáv egy téglalap alakú terület a pályán, hossza 20,12 méter, szélessége 3,05 méter. Mindkét végén a kapuvonalak határolják, oldalai pedig a két kapu középső karóját összekötő vonallal párhuzamos, attól 1,52 méter távolságra húzódó képzeletbeli vonalak. Ha a dobósáv egy másik, mesterséges dobósáv mellett fekszik, amely 1,52 méternél kisebb távolságra húzódik a középső kapukaróktól, akkor a dobósáv azon az oldalon csak a két felület csatlakozásáig terjed. Lásd: 8.1 (Leírás, szélesség és rögzítés), 8.4 (Ifjúsági krikett) és 7.2 (A kapuvonal).

 

A dobósáv játékra való alkalmassága

A dobósáv játékra való alkalmasságát kizárólag a játékvezetők ítélhetik meg. Lásd: 2.7 (Játékra való alkalmasság) és 2.8 (A játék felfüggesztése veszélyt vagy észszerűtlenséget okozó körülmények esetén).

 

Kiválasztás és előkészítés

A mérkőzés előtt a pálya igazgatósága felel a dobósáv kiválasztásáért és előkészítéséért. A mérkőzés alatt a játékvezetők felügyelik a használatát és karbantartását.

 

A dobósáv cseréje másikra

Mérkőzés közben a dobósáv nem változtatható meg, csak akkor, ha a játékvezetők úgy ítélik meg, hogy a játék folytatása a régin veszélyes vagy észszerűtlen lenne, és ez esetben is csak mindkét csapatkapitány egyetértésével.

 

Nem gyepes borítású dobósávok

Olyan eseményen, amikor nem gyepes dobósávot használnak, a mesterséges felületnek a következő méreteknek kell megfelelnie:

-Hosszúság: legalább 17,68 méter

-Szélesség: legalább 1,83 méter

Lásd: 9.8 (Nem gyepes talajú dobósávok).

 

 

A vonalak

A kapuvonalat, az ütővonalat és a két oldalvonalat a leírtaknak megfelelően a dobósáv mindkét végén fehér csíkkal kell jelölni.

 

A kapuvonal

A kapuvonal, a felfestett vonal hátsó széle, az a vonal, amelyik a dobósáv végét jelzi, ahogy az a 6.1-ben (A dobósáv területe) le van írva. Hossza 2,64 méter.

 

Az ütővonal

Az ütővonal, a felfestett vonal hátsó széle, a kapuvonal előtt húzódik, azzal párhuzamosan, tőle 1,22 méter távolságra. Az ütővonalat a két kapu középső karóját összekötő képzeletbeli vonal mindkét oldalán legalább 1,83 méter hosszúságban jelölni kell, de elméletben végtelen hosszúnak kell tekinteni.

 

Az oldalvonalak

Az oldalvonalak, amelyek a felfestett vonalak belső szélei, az ütővonalakra merőlegesek, és a két kapu középső karóját összekötő képzeletbeli vonaltól 1,32 méterre húzódnak. Mindegyik oldalvonalat az ütővonaltól kezdve hátrafelé kell jelölni, legalább 2,44 méter hosszan, de elméletben végtelen hosszúnak kell tekinteni.

 

 

A krikett kapuk

Leírás, szélesség és rögzítés

A kapuvonalak közepén, egymással párhuzamosan két kaput kell felállítani. Mindegyiknek 22,86 centiméter szélesnek kell lennie, és három fakaróból és a tetejükön elhelyezett két fapálcából kell állnia.

 

A karók mérete

A karók tetejének 71,12 centiméterre kell lennie a pálya talajától, és kupola alakban kell végződniük, csak a pálcák számára kialakított horony lehet rajtuk. Ettől a végződéstől eltekintve a talajtól kezdve a karónak hengeresnek kell lennie, kör keresztmetszetük átmérője nem lehet kevesebb 3,50 centiméternél és nem lehet több 3,81 centiméternél. 

 

A pálcák

A pálcák, amikor a karók tetejére vannak helyezve, nem nyúlhatnak 1,27 centiméternél többel föléjük, be kell, hogy férjenek a karók közé úgy, hogy azokat nem kényszeríthetik függőlegestől eltérő helyzetbe.

Minden pálcának teljesítenie kell a következő követelményeket 

-Teljes hossz: 10,95 centiméter

-Hordó hossza: 5,40 centiméter

-Hosszabb csap hossza: 3,50 centiméter

-Rövidebb csap hossza: 2,06 centiméter

 

A hordónak és a két csapnak azonos középvonallal kell rendelkeznie.

Olyan eszközök, amelyek a játékosok biztonságának védelmét szolgálják azzal, hogy korlátozzák a karókról leeső pálcák által megtett távolságot, használhatók, a helyi krikettkormányzati testület és a pályaigazgatóság jóváhagyásával.