Curling pálya méretei

 

 

 

A CURLING PÁLYA

A curling pálya hossza a hátfal belső szélétől számítva 45,720 méter (150 láb), szélessége pedig az oldalvonal belső élétől számított maximum 5,0 méter (16 láb 5 hüvelyk). Ez a felület a felfestett vonalak vagy a kerületen elhelyezett térelválasztók által kerül felosztásra. Ha a létesítmény méretei nem teszik lehetővé a pálya fenti méretek szerinti kijelölését, úgy a pálya hossza minimum 44,501 méterre (146 láb), szélessége pedig minimum 4,420 méterre (14 láb 6 hüvelyk) csökkenthető.

 

A curling pálya mindkét végében, jól látható módon párhuzamos vonalakat kell kijelölni az egyik oldalvonaltól kiindulva a másik oldalvonalig, az alábbiak szerint:

TEE LINE (célvonal), melynek maximális vastagsága 1,27 cm (½ hüvelyk), úgy kerüljön elhelyezésre, hogy középpontja a pálya közepétől 17,375 méterre (57 láb) legyen

BACK LINE (hátsó vonal), melynek maximális vastagsága 1,27 cm (½ hüvelyk), úgy kerüljön elhelyezésre, hogy külső széle a célvonaltól 1,8219 méterre (6 láb) essen

HOG LINE (söprési vonal), melynek vastagsága 10,16 cm (4 hüvelyk), úgy kerüljön elhelyezésre, hogy belső széle a célvonal középpontjától számított 6,401 méterre (21 láb) essen.

CENTER LINE (középvonal), melynek maximális vastagsága 1,27 cm (½ hüvelyk), köti össze a célvonal középpontjait és 3,658 méterre (12 láb) a célvonalak középpontjai mögött helyezkedik el.

HACK LINE (elrugaszkodási vonal), melynek hossza 0,457 méter (1 láb 6 hüvelyk) és maximális vastagsága 1,27 centiméter (½ hüvelyk), mindkét középvonal végénél, a célvonallal párhuzamosan kerül elhelyezésre.

COURTESY LINE (várakozási vonal), melynek hossza 15,24 centiméter (6 hüvelyk) és maximális vastagsága 1,27 centiméter (½ hüvelyk), a pálya mindkét végében, a két söprési vonalon kívül 1,219 méterre és azokkal párhuzamosan kerül elhelyezésre.

Kerekes-székes versenyekkor a pálya mindkét végén, 2 vékony kerekesszékes vonal kerül felfestésre a középvonallal párhuzamosan annak mindkét oldalán, mely a söprési vonaltól (hog line) a legközelebbi kör legkülső széléig ér, és a középvonal külső szélétől 0,457 méterre (18 hüvelyk) helyezkedik el.

A középpont (a tee), a célvonal és a középvonal keresztmetszetében található.
Négy darab koncentrikus kör helyezkedik el a pálya két végében, melyek sugarai kívülről befelé haladva az alábbiak (a külső él tekintetbe vételével): 1,829 méter (6 láb), 1,219 méter (4 láb), 0,610 méter (2 láb) és a legbelső kör minimum 15,24 centiméter (6 hüvelyk).

A curling pálya két végében, a hack line-on kerül elhelyezésre két hack (elrugaszkodási pont). Ezek belső éle a középvonaltól számított 7,62 centiméterre (3 hüvelyk) található. Az elrugaszkodási pontok szélessége nem haladhatja meg a 15,24 centimétert (6 hüvelyk), és azokat megfelelő anyag segítségével kell rögzíteni, mely anyag belső éle a „hack line” belső felére kerül, így az elrugaszkodási pont mérete nem haladja meg a 20,32 centimétert (8 hüvelyk) a hack line előtt.
Amennyiben az elrugaszkodási pont a jégre van rögzítve, úgy annak mélysége nem haladhatja meg 3,81 centimétert (1,5 hüvelyk).